Birstono taur� - 2012 - Round 7

Results

No Name            Total Result  Name          Total

 1 Macionis, Andrius     [5]   0:1  Martinkus, Rolandas   [5.5]
 2 Vasylius, K�stutis     [5]   .5:.5  Svitojus, �ygimantas  [5.5]
 3 Labuckas, Aidas      [4.5]  1:0  Urbanavi�i�t�, Danut�  [5] 
 4 Baliasnyj, Timur      [4.5]  .5:.5  Einikis, Vidmantas   [4.5]
 5 Tamo�i�nas, Tomas     [4.5]  .5:.5  Bieliauskas, Marius   [4.5]
 6 �alimait�, Ieva      [4]   0:1  �itinskas, Lukas    [4.5]
 7 �ebelis, Rimantas     [4]   1:0  Ramanauskas, Povilas  [4] 
 8 �virblis, Ar�nas      [4]   0:1  Pultinevi�ius, Paulius [4] 
 9 �ulgin, Valerij      [4]   .5:.5  Zakarevi�ius, Tomas   [4] 
10 Senavaitis, Kazimieras   [4]   0:1  �imonis, Karolis    [4] 
11 Mickus, Benas       [4]   1:0  Jurgaitis, Raimondas  [4] 
12 Skripki�nas, Benas     [4]   1:0  Karpavi�ius, Almantas  [4] 
13 Markevi�i�t�, Paulina   [4]   1:0  Ulevi�ius, Paulius   [4] 
14 Tankevi�ius, Vilius    [3.5]  1:0  Bal�i�nait�, Gabija   [3.5]
15 Guseinov, Via�eslav    [3.5]  .5:.5  Travkinas, Robertas   [3.5]
16 Narmontait�, Monika    [3.5]  1:0  Vasiliauskas, Domas   [3.5]
17 Karpiejus, Edvardas    [3.5]  1:0  Kinderis, Mindaugas   [3] 
18 �ukauskas, Arnas      [3]   1:0  Va�kevi�ius, Augustas  [3] 
19 Antanaitis, Martynas    [3]   0:1  �iug�dinis, Tautvydas  [3] 
20 Ja�k�nait�, August�    [3]   1:0  Janu�kevi�ius, Mantas  [3] 
21 Vai�iulis, Jonas      [3]   0:1  Mardosas, Rimutis    [3] 
22 Jankauskait�, Kotryna   [3]   .5:.5  Gluoksnis, Jonas    [3] 
23 Karvelis, Raimondas    [3]   .5:.5  �ukvietis, Airidas   [3] 
24 Vasiliauskas, Ignas    [3]   0:1  Andriekus, Linas    [3] 
25 �virblis, Povilas     [3]   0:1  Nork�nas, Laurynas   [3] 
26 �itinskait�, Goda     [3]   0:1  Juk�ta, Karolis     [3] 
27 �ernevi�ius, Paulius    [2.5]  0:1  Gustas, Vytautas    [2.5]
28 Kacevi�ius, Dangiras    [2]   1:0  Motuza, Nedas      [2] 
29 Bra�inskas, Steponas    [2]   1:0  Bau�ait�, Kotryna    [2] 
30 Ramanauskas, Jok�bas    [2]   0:1  Mikulevi�ius, Aurimas  [2] 
31 �i�kas, Edvinas      [2]   1:0  Sankauskas, Deimantas  [2] 
32 Bu�digan�iukas, Aleksiejus [2]   0:1  Wacker, Viktor     [2] 
33 Valatka, Karolis      [2]   .5:.5  Mockus, D�iugas     [2] 
34 L�ckus, Kostas       [2]   .5:.5  Linkus, Lukas      [2] 
35 Mi�kinis, Matas      [2]   0:1  Stambrauskait�, Vakar� [2] 
36 Sajatauskas, Matas     [2]   0:1  Bilskis, Domantas    [2] 
37 Matulionis, Andrius    [1.5]  0:1  Zajan�kauskait�, Julija [1.5]
38 Norkut�, Brigita      [1.5]  0:1  Motuzait�, Emil�    [1] 
39 Slaboda, Margiris     [1]   .5:.5  �ernevi�ius, Matas   [1] 
40 U�kurnys, Kajus      [1]   0:1  Urbutis, Benas     [1] 
41 Vilkys, Benediktas     [1]   1:0  BYE             

Standings

Place Name            Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

 1  Martinkus, Rolandas       2184   6.5   23.0 31.5  26.0
 2  Svitojus, �ygimantas    m   2009   6    22.5 30.0  26.0
 3-5 Labuckas, Aidas         2303   5.5   25.5 35.0  24.5
   Vasylius, K�stutis        2107   5.5   22.0 30.0  23.5
   �itinskas, Lukas      m   1819   5.5   21.5 29.0  22.0
6-17 Tamo�i�nas, Tomas        2023   5    23.5 31.5  23.5
   Baliasnyj, Timur         2219   5    23.5 30.5  22.5
   Macionis, Andrius        2307   5    23.0 31.0  23.5
   Urbanavi�i�t�, Danut�   f       5    23.0 30.5  22.0
   Bieliauskas, Marius       2149   5    22.0 30.5  22.0
   �ebelis, Rimantas        1886   5    21.5 31.0  21.0
   Einikis, Vidmantas        2217   5    21.5 29.5  22.5
   Pultinevi�ius, Paulius   m   1708   5    21.0 28.0  20.5
   Mickus, Benas       m       5    20.0 28.0  18.0
   �imonis, Karolis             5    19.5 28.0  20.0
   Skripki�nas, Benas     m       5    18.0 24.0  19.0
   Markevi�i�t�, Paulina   m f      5    18.0 23.5  16.0
18-22 Zakarevi�ius, Tomas            4.5   20.0 27.0  18.5
   �ulgin, Valerij              4.5   19.0 27.0  16.5
   Tankevi�ius, Vilius            4.5   18.5 26.0  15.0
   Narmontait�, Monika    f       4.5   18.5 25.5  16.5
   Karpiejus, Edvardas    m       4.5   17.0 26.0  18.0
23-38 �alimait�, Ieva      f   1901   4    23.0 31.0  18.0
   Senavaitis, Kazimieras          4    22.5 29.5  19.5
   Jurgaitis, Raimondas           4    22.0 31.0  18.0
   Travkinas, Robertas            4    21.5 29.0  17.5
   Mardosas, Rimutis             4    20.5 27.5  17.0
   Karpavi�ius, Almantas           4    20.0 26.5  18.0
   Guseinov, Via�eslav            4    19.0 27.0  17.0
   �iug�dinis, Tautvydas   m       4    19.0 26.5  15.0
   Ulevi�ius, Paulius     m       4    18.0 26.0  16.0
   �virblis, Ar�nas             4    18.0 26.0  14.0
   Juk�ta, Karolis      m       4    17.5 27.0  14.0
   Nork�nas, Laurynas            4    17.5 25.5  15.0
   Andriekus, Linas             4    17.5 24.5  14.0
   Ramanauskas, Povilas           4    16.0 24.0  16.0
   �ukauskas, Arnas      m       4    15.5 22.0  14.0
   Ja�k�nait�, August�    m f      4    14.5 19.0  10.5
39-45 Bal�i�nait�, Gabija    m f      3.5   20.5 28.5  18.5
   Gluoksnis, Jonas             3.5   18.5 25.5  12.5
   Vasiliauskas, Domas    m       3.5   18.5 24.0  13.0
   Jankauskait�, Kotryna   m f      3.5   18.0 25.5  16.0
   �ukvietis, Airidas     m       3.5   18.0 25.0  15.5
   Gustas, Vytautas             3.5   17.5 24.5  14.5
   Karvelis, Raimondas            3.5   16.5 23.0  12.5
46-60 Antanaitis, Martynas           3    20.5 29.0  16.0
   Kacevi�ius, Dangiras           3    20.0 27.0  14.0
   Va�kevi�ius, Augustas   m   1508   3    19.0 28.0  15.0
   Bra�inskas, Steponas           3    18.0 25.0  11.0
   Kinderis, Mindaugas            3    18.0 25.0  10.0
   Vasiliauskas, Ignas            3    17.0 22.0  13.0
   �virblis, Povilas     m       3    16.5 22.5  12.0
   Wacker, Viktor              3    16.5 22.5  10.5
   �i�kas, Edvinas              3    16.0 22.0  8.5
   Vai�iulis, Jonas      m       3    15.5 21.5  15.0
   Stambrauskait�, Vakar�          3    15.0 21.5  12.0
   Janu�kevi�ius, Mantas   m       3    15.0 21.5  10.0
   �itinskait�, Goda     m f      3    14.5 19.5  11.0
   Bilskis, Domantas     m       3    14.0 20.0  10.0
   Mikulevi�ius, Aurimas           3    13.5 19.5  7.0
61-66 �ernevi�ius, Paulius           2.5   19.0 26.0  12.5
   Mockus, D�iugas      m       2.5   16.5 24.5  9.0
   Valatka, Karolis             2.5   14.0 19.5  10.5
   Zajan�kauskait�, Julija          2.5   13.5 20.5  9.0
   L�ckus, Kostas              2.5   13.5 19.0  11.5
   Linkus, Lukas       m       2.5   10.5 15.5  6.5
67-76 Sankauskas, Deimantas   m       2    17.0 22.0  8.0
   Ramanauskas, Jok�bas    m       2    16.5 23.5  9.0
   Motuza, Nedas       m       2    15.5 22.0  11.0
   Sajatauskas, Matas     m       2    15.0 21.0  8.0
   Bu�digan�iukas, Aleksiejus        2    14.5 21.0  8.0
   Urbutis, Benas       m       2    14.5 19.5  8.0
   Vilkys, Benediktas     m       2    14.5 19.5  5.0
   Bau�ait�, Kotryna     m f      2    14.0 21.0  9.0
   Motuzait�, Emil�      m f      2    13.5 20.0  4.0
   Mi�kinis, Matas      m       2    13.5 18.5  6.0
77-80 Matulionis, Andrius    m       1.5   12.5 18.5  7.0
   Slaboda, Margiris     m       1.5   12.5 17.0  6.5
   �ernevi�ius, Matas            1.5   12.5 17.0  2.5
   Norkut�, Brigita             1.5   10.5 16.5  4.0
 81  U�kurnys, Kajus              1    13.5 20.0  5.0

Cross Table

No Name            Feder Rtg  1  2  3  4  5  6  7 

1. Macionis, Andrius        2307 41:W 32:W 10:W 4:D 12:D 17:W 5:L
2. Labuckas, Aidas         2303 42:W 27:W 11:W 7:W 9:D 5:L 22:W
3. Baliasnyj, Timur         2219 43:W 34:W 13:W 9:L 27:W 12:D 4:D
4. Einikis, Vidmantas        2217 44:W 31:W 19:W 1:D 8:L 66:W 3:D
5. Martinkus, Rolandas       2184 45:W 36:W 14:W 8:D 6:W 2:W 1:W
6. Bieliauskas, Marius       2149 46:W 33:W 21:D 10:W 5:L 52:W 8:D
7. Vasylius, K�stutis        2107 47:W 38:W 22:W 2:L 34:W 63:W 9:D
8. Tamo�i�nas, Tomas        2023 48:W 35:W 56:W 5:D 4:W 9:L 6:D
9. Svitojus, �ygimantas    m   2009 49:W 40:W 65:W 3:W 2:D 8:W 7:D
10. �alimait�, Ieva      f   1901 50:W 37:W 1:L 6:L 51:W 57:W 12:L
11. �ebelis, Rimantas        1886 51:W 57:W 2:L 53:W 35:W 22:L 54:W
12. �itinskas, Lukas      m   1819 52:D 68:W 64:W 21:W 1:D 3:D 10:W
13. Pultinevi�ius, Paulius   m   1708 53:W 63:W 3:L 46:W 56:D 21:D 55:W
14. Va�kevi�ius, Augustas   m   1508 54:W 39:W 5:L 56:L 52:L 42:W 51:L
15. Antanaitis, Martynas         55:W 65:L 30:W 51:W 63:L 61:L 57:L
16. Kinderis, Mindaugas          56:L 53:L 68:W 50:L 60:W 44:W 65:L
17. Zakarevi�ius, Tomas          57:L 55:W 49:W 61:W 73:W 1:L 53:D
18. Janu�kevi�ius, Mantas   m     58:L 54:L 48:W 30:L 75:W 46:W 59:L
19. Kacevi�ius, Dangiras         59:W 69:W 4:L 63:L 53:L 67:L 46:W
20. Mardosas, Rimutis           60:W 56:L 50:W 54:W 66:L 58:L 69:W
21. Senavaitis, Kazimieras        61:W 81:W 6:D 12:L 30:W 13:D 63:L
22. Urbanavi�i�t�, Danut�   f     62:W 58:W 7:L 64:W 70:W 11:W 2:L
23. Bra�inskas, Steponas         63:L 59:W 51:L 49:W 54:L 45:L 47:W
24. Mikulevi�ius, Aurimas         64:L 60:L 55:L 48:W 33:L 75:W 49:W
25. �i�kas, Edvinas            65:L 61:L 59:D 81:W 67:L 40:D 60:W
26. Gluoksnis, Jonas           66:W 64:L 53:L 52:L 62:W 49:W 70:D
27. Jurgaitis, Raimondas         67:W 2:L 57:W 65:W 3:L 56:W 58:L
28. Wacker, Viktor            68:D 70:D 54:L 55:L 76:W 59:L 62:W
29. �ernevi�ius, Matas          69:L 67:L 71:L 75:L 41:L  :W 80:D
30. Gustas, Vytautas           70:D 52:W 15:L 18:W 21:L 64:L 38:W
31. Karvelis, Raimondas          71:W 4:L 61:L 57:L 77:W 47:W 73:D
32. Andriekus, Linas           72:W 1:L 58:L 60:W 55:L 68:W 74:W
33. Tankevi�ius, Vilius          73:W 6:L 63:L 67:D 24:W 38:W 56:W
34. Travkinas, Robertas          74:W 3:L 60:W 58:W 7:L 65:D 64:D
35. Karpavi�ius, Almantas         75:W 8:L 67:W 69:W 11:L 70:W 66:L
36. Nork�nas, Laurynas          76:W 5:L 62:W 66:L 58:L 79:W 72:W
37. Valatka, Karolis           77:W 10:L 69:L 71:L 78:W 51:L 68:D
38. �ernevi�ius, Paulius         78:W 7:L 66:L 62:W 64:D 33:L 30:L
39. L�ckus, Kostas            79:W 14:L 73:L 77:W 57:L 71:L 76:D
40. Zajan�kauskait�, Julija        80:W 9:L 70:L 72:L 68:L 25:D 77:W
41. Norkut�, Brigita            1:L 62:L 72:L 76:L 29:W 77:D 48:L
42. Stambrauskait�, Vakar�         2:L 71:W 80:W 73:L 61:L 14:L 78:W
43. U�kurnys, Kajus            3:L 66:L 76:W 74:L 79:L 78:L 81:L
44. Bilskis, Domantas     m      4:L 73:L 75:W 80:W 65:L 16:L 79:W
45. Juk�ta, Karolis      m      5:L 72:W 74:W 70:L 50:L 23:W 71:W
46. Motuza, Nedas       m      6:L 75:W 81:W 13:L 69:L 18:L 19:L
47. Bau�ait�, Kotryna     m f     7:L 74:L 78:W 79:W 72:L 31:L 23:L
48. Motuzait�, Emil�      m f     8:L 77:L 18:L 24:L  :W 76:L 41:W
49. Ramanauskas, Jok�bas    m      9:L 76:W 17:L 23:L 80:W 26:L 24:L
50. Markevi�i�t�, Paulina   m f    10:L 79:W 20:L 16:W 45:W 69:W 61:W
51. �ukauskas, Arnas      m     11:L 78:W 23:W 15:L 10:L 37:W 14:W
52. Narmontait�, Monika    f     12:D 30:L 77:W 26:W 14:W 6:L 67:W
53. �ulgin, Valerij            13:L 16:W 26:W 11:L 19:W 72:W 17:D
54. Ramanauskas, Povilas         14:L 18:W 28:W 20:L 23:W 74:W 11:L
55. �virblis, Ar�nas           15:L 17:L 24:W 28:W 32:W 73:W 13:L
56. Bal�i�nait�, Gabija    m f    16:W 20:W 8:L 14:W 13:D 27:L 33:L
57. �iug�dinis, Tautvydas   m     17:W 11:L 27:L 31:W 39:W 10:L 15:W
58. Mickus, Benas       m     18:W 22:L 32:W 34:L 36:W 20:W 27:W
59. Ja�k�nait�, August�    m f    19:L 23:L 25:D 68:D 81:W 28:W 18:W
60. Sankauskas, Deimantas   m     20:L 24:W 34:L 32:L 16:L 80:W 25:L
61. Ulevi�ius, Paulius     m     21:L 25:W 31:W 17:L 42:W 15:W 50:L
62. Bu�digan�iukas, Aleksiejus      22:L 41:W 36:L 38:L 26:L 81:W 28:L
63. �imonis, Karolis           23:W 13:L 33:W 19:W 15:W 7:L 21:W
64. Guseinov, Via�eslav          24:W 26:W 12:L 22:L 38:D 30:W 34:D
65. Karpiejus, Edvardas    m     25:W 15:W 9:L 27:L 44:W 34:D 16:W
66. Skripki�nas, Benas     m     26:L 43:W 38:W 36:W 20:W 4:L 35:W
67. Vasiliauskas, Domas    m     27:L 29:W 35:L 33:D 25:W 19:W 52:L
68. Mockus, D�iugas      m     28:D 12:L 16:L 59:D 40:W 32:L 37:D
69. Vai�iulis, Jonas      m     29:W 19:L 37:W 35:L 46:W 50:L 20:L
70. Jankauskait�, Kotryna   m f    30:D 28:D 40:W 45:W 22:L 35:L 26:D
71. �itinskait�, Goda     m f    31:L 42:L 29:W 37:W 74:L 39:W 45:L
72. �virblis, Povilas     m     32:L 45:L 41:W 40:W 47:W 53:L 36:L
73. �ukvietis, Airidas     m     33:L 44:W 39:W 42:W 17:L 55:L 31:D
74. Vasiliauskas, Ignas          34:L 47:W 45:L 43:W 71:W 54:L 32:L
75. Vilkys, Benediktas     m     35:L 46:L 44:L 29:W 18:L 24:L  :W
76. Linkus, Lukas       m     36:L 49:L 43:L 41:W 28:L 48:W 39:D
77. Matulionis, Andrius    m     37:L 48:W 52:L 39:L 31:L 41:D 40:L
78. Mi�kinis, Matas      m     38:L 51:L 47:L  :W 37:L 43:W 42:L
79. Sajatauskas, Matas     m     39:L 50:L  :W 47:L 43:W 36:L 44:L
80. Slaboda, Margiris     m     40:L  :W 42:L 44:L 49:L 60:L 29:D
81. Urbutis, Benas       m      :W 21:L 46:L 25:L 59:L 62:L 43:W

Club Standings

Place Name       Score

 1  MANTINGA     18  
 2  KAUNIE�IAI    15.5 
 3  AG KAUNAS    15  
 4-5 PLUNG�      14  
   MARIJONAI    14  
 6-7 BIR�TONAS 1   13  
   �V.BENEDIKTO G. 13  
8-10 U.KARVELIS G.  12.5 
   BIR�TONO G-JA 1 12.5 
   SVE�IAI     12.5 
11-12 VILNIUS     11  
   ALYTUS      11  
13-15 ASU       10.5 
   BIR�TONO G-JA 2 10.5 
   BIR�TONAS 3   10.5 
 16  VILKAVI�KIO SM  10  
 17  �ELMEN�LIAI 2  9.5 
18-19 BIR�TONAS 2   9  
   KAUNO JAUNIMAS  9  
20-22 �ELMEN�LIAI   8.5 
   BIR�TONAS 4   8.5 
   �ELMEN�LIAI 3  8.5 
 23  BIR�TONO G-JA 3 7.5 
24-25 KAUNO JAUNIMAS 2 6  
   �ELMEN�LIAI 4  6  
26-27 BIR�TONO G-JA 4 5.5 
   �ELMEN�LIAI 5  5.5 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com