Atviras Kauno greot�j� �achmat� turnyras Nepriklausomyb�s dienai pamin�ti - Round 9

Results

No Name           Total Result  Name           Total

 1 Savickas Airidas,    [6.5]  .5:.5  Macionis Andrius,     [6.5]
 2 Vaznonis Vytautas,    [6.5]  0:1  Labuckas Aidas,      [6] 
 3 Kalinauskas Rolandas,  [6]   0:1  Beinoras Mindaugas,    [6.5]
 4 Einikis Vidmantas,    [6]   1:0  Babrauskas Darius,    [6] 
 5 Juknis Paulius,     [6]   1:0  Marcinkevi�ius Alfonsas, [6] 
 6 Stremavi�ius Titas,   [5.5]  0:1  Rudys Ar�nas,       [5.5]
 7 Kazlauskas Zigmas,    [5.5]  0:1  Apanavi�i�t� Kristina,  [5.5]
 8 Beinorait� Viktorija,  [5]   0:1  �ileikis Vytautas,    [5] 
 9 �ulgin Valerij,     [5]   0:1  Tamo�i�nas Tomas,     [5] 
10 Kutkaitis Romas,     [5]   0:1  Petraitis Gintautas,   [5] 
11 �ipelis Sigitas,     [5]   1:0  Miknevi�ius Laurynas,   [5] 
12 Stauskas Adolfas,    [5]   1:0  Novikovas Eugenijus,   [5] 
13 Voronko Aleksandras,   [5]   0:1  Kuras Vytautas,      [5] 
14 Kamarauskas Audrius,   [4.5]  0:1  Vaznonis Donatas,     [4.5]
15 Kviliunas Vladislovas,  [4.5]  0:1  �ebelis Rimantas,     [4.5]
16 Butkus Bronius,     [4.5]  0:1  Makulavi�ius Danielius,  [4.5]
17 Ramanauskas Leonas,   [4]   1:0  �eponis Tadas,      [4.5]
18 Buzas Narvydas,     [4]   1:0  Jalinskas Gra�vydas,   [4] 
19 Kybartas Gvidonas,    [4]   0:1  Orlovas Martynas,     [4] 
20 Arba�iauskas Jonas,   [4]   0:1  Marcinkevi�ien� Egl�,   [4] 
21 Medi�auskas Egidijus,  [4]   .5:.5  Ma�anauskas Antanas,   [4] 
22 Molotkievi� Aleksej,   [4]   0:1  Gaili�nas Vytautas,    [4] 
23 Jeremi�ius �ar�nas,   [4]   1:0  Aliulis Robertas,     [4] 
24 Gucaga Augustas,     [4]   1:0  Markauskas Romualdas,   [4] 
25 �ygas Ar�nas,      [4]   1:0  Abukavi�ius Danielius,  [4] 
26 Tuinyla Juozas,     [4.5]  0:1  Sutkevi�ius Lukas,    [4] 
27 Kacevi�ius Dangiras,   [3.5]  0:1  Jalinskas Arvydas,    [3.5]
28 Aleksandravi�ius Jonas, [3.5]  0:1  Ostreika Mironas,     [3.5]
29 Vai�iulionis Eugenijus, [3.5]  1:0  Mankevi�ius Darius,    [3.5]
30 Grei�ius Gabrielius,   [3]   0:1  Savickien� Virginija,   [3] 
31 �aronovas A.,      [3]   0:1  Valiuska Stasys,     [3] 
32 Buivydas Skirmantas,   [3]   1:0  Glinskas Marius,     [3] 
33 Pa�kauskas Zenonas,   [3]   1:0  Budrys Vytautas,     [3] 
34 Butkus Julius,      [3]   1:0  Juozonis Leonas,     [3] 
35 Karpiejus Edvardas,   [3]   0:1  Dolmantas Martynas,    [3] 
36 Benkunskien� Violeta,  [2.5]  0:1  Vasiliauskas Domantas,  [3] 
37 Gluoksnis Jonas,     [2.5]  0:1  Kazokas Matas,      [2.5]
38 Podolskis Ugnius,    [2]   1:0  Stankevi�ius Dainius,   [2] 
39 Kaba�inskas Matas,    [1.5]  0:1  Kriu�kovas Jok�bas,    [2] 
40 Kuktelionis Tomas,    [2]   .5:.5  Mork�nas Matas,      [1.5]
41 Gaili�nait� Saul�,    [2]   1:0  Pentauskas Karolis,    [1] 
42 Skripki�nas Benas,    [1]   0:1  Narakait� Bronislava,   [2] 

Standings

Place Name           Feder Rtg Score M-Buch. Buch. Progr.

 1  Beinoras Mindaugas,       2356 7.5   41.5 52.5  38.0
 2-6 Savickas Airidas,        2374 7    43.5 53.5  38.5
   Einikis Vidmantas,       2204 7    43.0 53.5  37.5
   Labuckas Aidas,         2327 7    42.5 53.5  36.0
   Macionis Andrius,        2333 7    40.0 51.0  37.5
   Juknis Paulius,         2108 7    38.5 48.5  36.0
 7-9 Vaznonis Vytautas,       2386 6.5   46.5 59.5  39.0
   Apanavi�i�t� Kristina,  LK  2000 6.5   37.5 48.5  34.0
   Rudys Ar�nas,          2072 6.5   37.5 47.5  33.5
10-18 Babrauskas Darius,          6    38.5 48.5  31.0
   Kalinauskas Rolandas,        6    37.5 46.0  30.0
   Petraitis Gintautas,   s   1980 6    37.0 45.5  31.0
   Marcinkevi�ius Alfonsas, s     6    36.5 47.5  31.0
   Tamo�i�nas Tomas,     LK  1996 6    34.5 45.0  30.0
   Kuras Vytautas,      s     6    34.5 44.5  28.5
   Stauskas Adolfas,     s   1735 6    33.5 43.0  27.0
   �ipelis Sigitas,           6    32.5 42.5  28.5
   �ileikis Vytautas,          6    31.5 40.0  28.0
19-23 Stremavi�ius Titas,    m   1967 5.5   40.5 51.0  32.5
   �ebelis Rimantas,        1886 5.5   38.5 49.5  30.0
   Vaznonis Donatas,        2029 5.5   38.0 49.0  29.5
   Kazlauskas Zigmas,    s     5.5   31.5 40.5  24.0
   Makulavi�ius Danielius,  s     5.5   30.5 40.0  26.0
24-38 Kutkaitis Romas,           5    38.5 46.0  28.5
   Beinorait� Viktorija,      2047 5    37.0 47.0  32.0
   �ulgin Valerij,           5    36.0 47.0  28.5
   Miknevi�ius Laurynas,   m   1804 5    36.0 46.0  30.5
   Novikovas Eugenijus,         5    34.5 44.5  27.0
   Gaili�nas Vytautas,    s     5    33.5 43.5  24.0
   Sutkevi�ius Lukas,    m     5    33.0 42.5  26.0
   �ygas Ar�nas,            5    32.5 42.5  26.0
   Ramanauskas Leonas,    s   1808 5    32.0 41.5  23.0
   Jeremi�ius �ar�nas,         5    32.0 41.0  23.5
   Voronko Aleksandras,         5    31.0 41.0  25.0
   Buzas Narvydas,         1874 5    30.5 41.0  24.0
   Gucaga Augustas,     m     5    29.5 36.0  20.0
   Orlovas Martynas,          5    28.0 36.5  21.5
   Marcinkevi�ien� Egl�,      1735 5    24.5 32.0  18.5
39-48 Kamarauskas Audrius,         4.5   36.5 47.5  25.5
   Kviliunas Vladislovas,     1871 4.5   36.0 46.5  27.0
   Ma�anauskas Antanas,         4.5   33.5 43.5  25.5
   �eponis Tadas,      m     4.5   33.5 42.5  22.0
   Butkus Bronius,      s     4.5   32.5 43.0  20.5
   Jalinskas Arvydas,          4.5   32.0 39.5  23.5
   Tuinyla Juozas,           4.5   31.5 39.5  26.5
   Medi�auskas Egidijus,        4.5   29.5 38.5  19.5
   Vai�iulionis Eugenijus,  s     4.5   29.5 37.5  21.5
   Ostreika Mironas,          4.5   26.5 33.5  14.0
49-62 Kybartas Gvidonas,    m   1748 4    36.5 47.0  27.0
   Buivydas Skirmantas,         4    34.5 44.5  22.5
   Abukavi�ius Danielius,  m     4    33.0 42.5  25.0
   Jalinskas Gra�vydas,   m     4    31.5 41.0  18.0
   Savickien� Virginija,      1795 4    31.5 40.0  22.5
   Molotkievi� Aleksej,         4    31.0 40.0  19.5
   Markauskas Romualdas,   s     4    30.5 39.0  19.0
   Valiuska Stasys,     s   1638 4    30.0 38.5  17.0
   Arba�iauskas Jonas,    s     4    29.5 38.5  17.0
   Aliulis Robertas,          4    29.5 37.5  22.0
   Butkus Julius,            4    27.0 37.0  17.0
   Vasiliauskas Domantas,  m     4    27.0 34.5  17.0
   Pa�kauskas Zenonas,    s     4    27.0 34.5  14.0
   Dolmantas Martynas,    m     4    26.5 35.5  18.0
63-66 Kacevi�ius Dangiras,   LK     3.5   30.0 36.5  17.0
   Aleksandravi�ius Jonas,  s     3.5   29.5 37.0  19.5
   Mankevi�ius Darius,         3.5   27.0 34.0  15.0
   Kazokas Matas,      m     3.5   26.0 34.5  15.5
67-76 Juozonis Leonas,     s     3    33.5 40.5  18.0
   Karpiejus Edvardas,    m     3    31.0 38.0  16.0
   �aronovas A.,       LK     3    29.5 38.5  18.0
   Budrys Vytautas,     s     3    27.5 35.0  14.5
   Gaili�nait� Saul�,    m     3    25.5 33.5  14.0
   Narakait� Bronislava,   s     3    24.5 31.5  11.5
   Glinskas Marius,           3    24.0 33.0  16.0
   Grei�ius Gabrielius,   m     3    22.0 29.0  12.0
   Podolskis Ugnius,     m     3    21.0 28.0  8.0
   Kriu�kovas Jok�bas,    s     3    20.5 26.5  8.5
77-79 Benkunskien� Violeta,      1543 2.5   26.5 35.5  17.5
   Gluoksnis Jonas,     s     2.5   25.0 32.5  13.5
   Kuktelionis Tomas,    m     2.5   22.5 28.5  9.5
80-81 Stankevi�ius Dainius,        2    23.0 29.0  12.0
   Mork�nas Matas,      m     2    17.5 23.0  5.5
 82  Kaba�inskas Matas,    m     1.5   25.0 32.0  8.0
83-84 Skripki�nas Benas,    m     1    22.0 28.0  5.0
   Pentauskas Karolis,    m     1    18.0 25.0  3.5

Cross Table

No Name           Feder Rtg  1  2  3  4  5  6  7  8  9 

1. Vaznonis Vytautas,       2386 42:W 23:W 10:W 4:W 2:W 6:D 3:L 11:W 5:L
2. Savickas Airidas,        2374 43:W 25:W 11:W 9:W 1:L 7:W 5:W 3:D 4:D
3. Beinoras Mindaugas,       2356 44:W 26:W 12:W 6:L 16:W 8:W 1:W 2:D 29:W
4. Macionis Andrius,        2333 45:W 27:W 13:W 1:L 21:W 9:W 6:W 7:D 2:D
5. Labuckas Aidas,         2327 46:W 28:W 14:D 8:W 6:D 42:W 2:L 13:W 1:W
6. Einikis Vidmantas,       2204 47:W 29:W 15:W 3:W 5:D 1:D 4:L 19:W 42:W
7. Juknis Paulius,         2108 48:W 30:D 59:W 78:W 14:W 2:L 15:W 4:D 63:W
8. Rudys Ar�nas,          2072 49:W 31:W 17:W 5:L 63:W 3:L 19:D 56:W 14:W
9. Beinorait� Viktorija,      2047 50:W 32:W 21:W 2:L 26:W 4:L 35:W 42:L 76:L
10. Vaznonis Donatas,        2029 51:W 35:W 1:L 29:W 31:D 11:D 63:L 45:D 56:W
11. Apanavi�i�t� Kristina,  LK  2000 52:W 34:W 2:L 28:W 38:W 10:D 14:W 1:L 58:W
12. Tamo�i�nas Tomas,     LK  1996 53:W 57:W 3:L 31:L 45:W 83:W 77:W 29:L 78:W
13. Petraitis Gintautas,   s   1980 54:W 38:W 4:L 30:W 42:L 53:W 76:W 5:L 31:W
14. Stremavi�ius Titas,    m   1967 55:W 63:W 5:D 19:W 7:L 31:W 11:L 17:W 8:L
15. �ebelis Rimantas,        1886 56:W 40:W 6:L 34:D 76:W 74:W 7:L 63:L 17:W
16. Buzas Narvydas,         1874 57:L 55:W 45:W 35:W 3:L 29:L 56:L 48:W 52:W
17. Kviliunas Vladislovas,     1871 58:W 65:W 8:L 38:L 46:W 30:D 34:W 14:L 15:L
18. Ramanauskas Leonas,    s   1808 59:D 83:L 58:W 56:L 79:W 39:W 74:D 76:L 45:W
19. Miknevi�ius Laurynas,   m   1804 60:W 78:D 74:W 14:L 39:W 56:W 8:D 6:L 77:L
20. Savickien� Virginija,      1795 61:W 77:D 83:D 63:L 47:W 35:L 45:L 51:L 50:W
21. Kybartas Gvidonas,    m   1748 62:W 82:W 9:L 77:W 4:L 38:W 42:L 58:L 68:L
22. Marcinkevi�ien� Egl�,      1735 63:L 56:L 61:W 53:L 54:W 55:D 65:D 57:W 41:W
23. Stauskas Adolfas,     s   1735 64:W 1:L 46:W 42:L 52:W 78:L 53:W 74:W 35:W
24. Valiuska Stasys,     s   1638 65:L 58:D 69:W 74:L 80:L 37:D 55:W 64:L 75:W
25. Benkunskien� Violeta,      1543 66:W 2:L 48:W 76:L 53:L 80:L 49:D 39:L 81:L
26. Ma�anauskas Antanas,         67:W 3:L 49:W 79:W 9:L 63:L 51:W 77:L 64:D
27. Buivydas Skirmantas,         68:W 4:L 64:W 83:D 78:D 76:L 82:L 52:L 48:W
28. Gaili�nas Vytautas,    s     69:W 5:L 51:W 11:L 55:W 77:L 79:L 75:W 65:W
29. Kalinauskas Rolandas,        70:W 6:L 65:W 10:L 68:W 16:W 78:W 12:W 3:L
30. Kuras Vytautas,      s     71:W 7:D 77:D 13:L 75:W 17:D 83:W 31:D 82:W
31. Kutkaitis Romas,           72:W 8:L 68:W 12:W 10:D 14:L 80:W 30:D 13:L
32. Jalinskas Arvydas,          73:W 9:L 56:D 80:W 74:L 82:W 58:L 43:L 55:W
33. Jeremi�ius �ar�nas,         74:D 80:W 78:L 59:W 83:L 58:L 39:W 68:D 40:W
34. Makulavi�ius Danielius,  s     75:W 11:L 57:W 15:D 56:L 44:W 17:L 80:W 43:W
35. Novikovas Eugenijus,         76:W 10:L 82:W 16:L 81:W 20:W 9:L 79:W 23:L
36. Markauskas Romualdas,   s     77:L 61:W 63:L 55:L 57:W 65:D 44:W 83:D 51:L
37. Pa�kauskas Zenonas,    s     78:L 60:D 80:L 81:L 69:W 24:D 52:L 67:W 84:W
38. Abukavi�ius Danielius,  m     79:W 13:L 75:W 17:W 11:L 21:L 64:W 78:L 83:L
39. Aleksandravi�ius Jonas,  s     80:D 74:L 60:W 84:W 19:L 18:L 33:L 25:W 69:L
40. Aliulis Robertas,          81:W 15:L 79:L 57:W 77:L 73:W 75:W 82:L 33:L
41. Arba�iauskas Jonas,    s     82:L 62:W 76:L 52:L 64:L 59:W 81:W 53:W 22:L
42. Babrauskas Darius,          1:L 67:W 81:W 23:W 13:W 5:L 21:W 9:W 6:L
43. Butkus Bronius,      s      2:L 64:L 62:W 65:W 82:L 52:W 68:D 32:W 34:L
44. Butkus Julius,            3:L 69:D 84:L 60:W 59:W 34:L 36:L 62:D 53:W
45. �eponis Tadas,      m      4:L 66:W 16:L 64:W 12:L 62:W 20:W 10:D 18:L
46. Dolmantas Martynas,    m      5:L 71:W 23:L 67:W 17:L 75:L 73:W 65:L 57:W
47. Gaili�nait� Saul�,    m      6:L 68:L 66:W 73:W 20:L 64:L 62:L 69:L 70:W
48. Glinskas Marius,           7:L 73:W 25:L 75:L 61:W 79:L 50:W 16:L 27:L
49. Gluoksnis Jonas,     s      8:L 70:W 26:L 68:L 62:L 61:W 25:D 55:L 59:L
50. Grei�ius Gabrielius,   m      9:L 75:L 67:L 66:W 65:L 71:W 48:L 73:W 20:L
51. Gucaga Augustas,     m     10:L 72:W 28:L 82:L 67:W 81:W 26:L 20:W 36:W
52. Jalinskas Gra�vydas,   m     11:L 79:L 71:W 41:W 23:L 43:L 37:W 27:W 16:L
53. Juozonis Leonas,     s     12:L 76:L 70:W 22:W 25:W 13:L 23:L 41:L 44:L
54. Kaba�inskas Matas,    m     13:L 81:L 73:L 70:W 22:L 67:D 69:L 59:L 60:L
55. Kacevi�ius Dangiras,   LK     14:L 16:L 72:W 36:W 28:L 22:D 24:L 49:W 32:L
56. Kamarauskas Audrius,         15:L 22:W 32:D 18:W 34:W 19:L 16:W 8:L 10:L
57. Karpiejus Edvardas,    m     16:W 12:L 34:L 40:L 36:L 72:W 59:W 22:L 46:L
58. Kazlauskas Zigmas,    s     17:L 24:D 18:L 69:W 84:W 33:W 32:W 21:W 11:L
59. Kazokas Matas,      m     18:D 84:W 7:L 33:L 44:L 41:L 57:L 54:W 49:W
60. Kriu�kovas Jok�bas,    s     19:L 37:D 39:L 44:L 73:L 69:L 70:D 72:W 54:W
61. Kuktelionis Tomas,    m     20:L 36:L 22:L 72:W 48:L 49:L 71:W 81:L 66:D
62. Mankevi�ius Darius,         21:L 41:L 43:L 71:W 49:W 45:L 47:W 44:D 80:L
63. Marcinkevi�ius Alfonsas, s     22:W 14:L 36:W 20:W 8:L 26:W 10:W 15:W 7:L
64. Medi�auskas Egidijus,        23:L 43:W 27:L 45:L 41:W 47:W 38:L 24:W 26:D
65. Molotkievi� Aleksej,         24:W 17:L 29:L 43:L 50:W 36:D 22:D 46:W 28:L
66. Mork�nas Matas,      m     25:L 45:L 47:L 50:L 71:L 70:D 72:W 84:L 61:D
67. Narakait� Bronislava,   s     26:L 42:L 50:W 46:L 51:L 54:D 84:D 37:L 72:W
68. Orlovas Martynas,          27:L 47:W 31:L 49:W 29:L 84:W 43:D 33:D 21:W
69. Ostreika Mironas,          28:L 44:D 24:L 58:L 37:L 60:W 54:W 47:W 39:W
70. Pentauskas Karolis,    m     29:L 49:L 53:L 54:L 72:L 66:D 60:D 71:L 47:L
71. Podolskis Ugnius,     m     30:L 46:L 52:L 62:L 66:W 50:L 61:L 70:W 73:W
72. Skripki�nas Benas,    m     31:L 51:L 55:L 61:L 70:W 57:L 66:L 60:L 67:L
73. Stankevi�ius Dainius,        32:L 48:L 54:W 47:L 60:W 40:L 46:L 50:L 71:L
74. Sutkevi�ius Lukas,    m     33:D 39:W 19:L 24:W 32:W 15:L 18:D 23:L 79:W
75. �aronovas A.,       LK     34:L 50:W 38:L 48:W 30:L 46:W 40:L 28:L 24:L
76. �ileikis Vytautas,          35:L 53:W 41:W 25:W 15:L 27:W 13:L 18:W 9:W
77. �ipelis Sigitas,           36:W 20:D 30:D 21:L 40:W 28:W 12:L 26:W 19:W
78. �ulgin Valerij,           37:W 19:D 33:W 7:L 27:D 23:W 29:L 38:W 12:L
79. Tuinyla Juozas,           38:L 52:W 40:W 26:L 18:L 48:W 28:W 35:L 74:L
80. Vai�iulionis Eugenijus,  s     39:D 33:L 37:W 32:L 24:W 25:W 31:L 34:L 62:W
81. Vasiliauskas Domantas,  m     40:L 54:W 42:L 37:W 35:L 51:L 41:L 61:W 25:W
82. Voronko Aleksandras,         41:W 21:L 35:L 51:W 43:W 32:L 27:W 40:W 30:L
83. �ygas Ar�nas,             :D 18:W 20:D 27:D 33:W 12:L 30:L 36:D 38:W
84. Budrys Vytautas,     s      : 59:L 44:W 39:L 58:L 68:L 67:D 66:W 37:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com