�achmat� turnyras Lietuvos Nepriklausomyb�s atk�rimo dienai pamin�ti
Ukmerg�s �achmat� klubas, 2010 m. kovo 11 d.
A turnyras
(laiko kontrol� - po 5 min.)
Rezultat� lentel�
Vieta Pavard� Vardas ELO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Ta�kai SB.
1 MECELIS Art�ras 1937 * 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 115,50
2 TAMO�EVI�IUS Paulius 0 0 * 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14� 103,00
3 �ALAV�JUS K�stutis 0 0 0 * 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 11� 77,00
4 RADZICKAS Vladas 0 0 0 0 * 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 11 67,00
5 �IMONIS Karolis 0 0 0 1 0 * 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 11 66,50
6 BA�KO Arnoldas 0 0 0 0 1 * 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 10 59,50
7 KAMARAUSKAS Audrius 0 0 0 0 1 0 1 * 0 0 1 1 1 1 1 1 9 52,75
8 RADZICKAS Vaidas 0 0 0 0 0 0 1 * 0 1 1 1 1 1 1 8� 44,00
9 SAVICKIEN� Virginija 0 0 0 0 0 1 0 1 * 0 1 1 1 0 1 1 8 47,25
10 PUPELIS Edmundas 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 * 0 0 1 1 1 1 1 8 43,50
11 PETRAVI�IUS Rimantas 0 0 0 0 1 0 0 1 * 0 0 1 1 1 7 47,25
12 BURL�GA Tomas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 * 1 1 1 1 6� 30,00
13 ORLOVAS Martynas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 * 1 0 1 1 5 22,50
14 GINAU�IUS Aivaras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 * 1 0 1 4 22,75
15 SALDANAVI�IUS Petras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 * 1 1 4 16,00
16 GEGELIJA Georgijus 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 * 0 2 15,50
17 MIKOVAS Vykintas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 * 1 2,00
Vyr. teis�jas Vytautas �lapikas
Vyr. sekretorius Vaidas Radzickas