�achmat� turnyras Lietuvos Nepriklausomyb�s atk�rimo dienai pamin�ti
B turnyras
Ukmerg�s �achmat� klubas, 2010 m. kovo 11 d.
(laiko kontrol� - po 10 min.)
Rezultat� lentel�
Vieta Pavard� Vardas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ta�kai SB.
1 DOLMANTAS Martynas * 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 45,00
2 CIVILKA Ignas 0 * 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 36,00
3 LUKO�EVI�IUS Rokas 0 0 * 1 0 1 1 1 1 1 1 7 22,50
4 AUGLYS Dominykas 0 0 0 * 1 1 1 1 1 1 1 7 22,00
5 KAUPAITIS Ugnius 0 0 1 0 * 1 1 1 1 1 6� 21,00
6 MECELIS Art�ras 0 0 0 0 0 * 1 1 1 1 1 5 10,50
7 LUKO�EVI�I�T� Ievut� 0 0 0 0 0 0 * 1 1 1 1 4 6,50
8 KUZMA Tadas 0 0 0 0 0 0 * 1 1 3 5,50
9 BRAZINSKAS Pijus 0 0 0 0 0 0 0 * 1 1 2� 2,50
10 MECELYT� Neringa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 1 1 0,00
11 KUZMAIT� Gabriel� 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0 0,00
Vyr. teis�jas Vytautas �lapikas
Vyr. sekretorius Vaidas Radzickas